Naslovna strana

Sadržaj

Tekst dela

Ivica i Marica

Likovi

Prizor prvi

Prizor drug

i

Prizor treći

Prizor četvrti

Prizor peti

Prizor šesti

Prizor sedmi

Ružno pače

Lica

Prva scena - prva slika

Prva scena - druga slika

Prva scena - treća slika

Druga scena - četvrta slika

Druga scena - peta slika

Druga scena - šesta slika

Treća scena - sedma slika

Treća scena - osma slika

Treća scena - deveta slika

Beleška o autoru