za 1992. godinu – Miodrag Pavlović

za 1993. – Milorad Pavić

za 1994. – Miodrag B. Protić

za 1995. – Đorđe Balašević

za 1996. – Dušan Kovačević

za 1997. – Marina Abramović

za 1998. – Miroljub Todorović

za 1999. – Momo Kapor

za 2000. – Pavle Ugrinov

za 2001. – Jovan Hristić

za 2002. – Jovica Aćin

za 2003. – Vida Ognjenović

za 2004. – Miroslav Josić Višnjić

za 2005. – Radovan Vučković

za 2006. – Oto Tolnai

za 2007. – Muharem Pervić

za 2008. – Milena Marković.

za 2009. – Želimir Žilnik 

za 2010.- Mileta Prodanović

za 2011. – Saša Rakezić (alias Aleksandar Zograf)

za 2012.- Laslo Vegel

za 2013. – Slobodan Tišma

 

Kako je predviđeno Odlukom o osnivanju Fonda, imajući u vidu raznorodnu stvaralačku prirodu Todora Manojlovića, dobitnici ove nagrade nisu nužno iz sveta književnosti. Jedno od načela kojima se rukovodi Upravni odbor Fonda pri odlučivanju o laureatu jeste da stvaralac, u okviru svog umetničkog opusa, ostvaruje saglasje sa umetničkim bogatstvom i stvaralačkim intencijama Todora Manojlovića.