Na sastanku održanom 28.marta 2019. godine u Gradskoj narodnoj biblioteci "Žarko Zrenjanin", Upravni odbor Humanitarnog fonda Ljilja i Milka Mijatov odlučivao je o dobitnicima Nagrade ovog fonda.

Prema odluci Upravnog odbora Fonda, nagradu u iznosu od 40.000 dinara dobiće sledećih šest studenata:

1. Tamara Zorić, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin, sa prosečnom ocenom tokom studija 10
2. Dragana Banović, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin, sa prosečnom ocenom tokom studija 10
3. Nataša Dukuljev, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, sa prosečnom ocenom tokom studija 10
4. Đuro Šijan, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9.53
5. Jovana Todorović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom tokom studija 10
6. Ana Leleš, Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu, sa prosečnom ocenom tokom studija 9.73

Svečano uručenje Nagrade Humanitarnog fonda biće upriličeno u Gradskoj narodnoj biblioteci "Žarko Zrenjanin" u subotu, 6. aprila u 11 časova.

Humanitarni fond "Ljilja i Milka Mijatov" postoji od 2007. godine, a od 2009. godine sarađuje sa Gradskom narodnom bibliotekom "Žarko Zrenjanin". Želja osnivača fonda, Zrenjaninca, gospodina Đure Mijatova, bila je da kroz podršku uspešnim studentima Grada Zrenjanina i promovisanje humanih vrednosti sačuva sećanje na porodicu koju je izgubio, na ćerku Ljiljanu i suprugu Milku.
Od 2007. do 2017. godine, Fond je isplatio, bez dana kašnjenja, preko 3 miliona dinara na ime studentskih stipendija. Četrdeset četvoro mladih ljudi bili su stipendisti ovog fonda, neki više godina za redom. Briga gospodina Mijatova o studentima nastavljena je i kroz želju da, adaptacijom čitaonice zrenjaninske biblioteke, budu stvoreni bolji uslovi za učenje i rad. U adaptaciju uloženo je 1.600.000,00 dinara koje je obezbedio godpodin Mijatov.
Na inicijativu osnivača Fonda, prilikom svečanog otvaranja čitaonice Naučnog odeljenja, raspisan je još jedan Javni poziv za dodelu Nagrade Humanitarnog fonda uspešnim studentima. Poziv je bio raspisan u periodu od 7. do 21. marta, a pravo učešća imali su svi studenti osnovnih i master studija državnih univerziteta koji su tokom školovanja ostvarili prosečnu ocenu najmanje 8,5, a priložili su i uverenje da imaju prebivalište na teritoriji grada Zrenjanina najmanje pet godina.