Humanitarni fond „Ljilja i Milka Mijatov“ svoje aktivnosti započeo je 2006. godine pružanjem podrške najboljim studentima Grada Zrenjanina u vidu jednokratne novčane pomoći uz saradnju sa Radio Zrenjaninom. Osnivač Fonda, gospodin Đura Mijatov imao je želju da na plemenit način, kroz pomoć ovog Fonda mladima koji jesu budućnost ovog grada, sačuva uspomenu na svoju porodicu koju je, nažalost, izgubio. 

Od 2009. godine, radu Fonda priključuje se, uz Radio Zrenjanin, i GNB „Žarko Zrenjanin“ budući da prepoznaju zajednički cilj: promovisanje mladih uspešnih ljudi i obezbeđivanje podrške koja im je potrebna u njihovom učenju i usavršavanju. Izmena koja je tom prilikom nastala u odnosu na prethodne godine jeste i ta da je Fond, umesto jednokratne pomoći, predviđeni novčani iznos počeo da isplaćuje u vidu jednomesečnih stipendija koje je petoro studenata dobijalo od oktobra do juna. Od te 2009, sa početkom svake školske godine javljivan je Javni poziv za dodelu stipendija koji je imao samo 2 uslova: da studenti imaju prosečnu ocenu najmanje 8.5 i najmanje 5 godina prebivalište na teritoriji Grada Zrenjanina.

U narednom konkursnom ciklusu koji se odnosio na 2010/2011. godine, Upravni odbor Fonda doneo je odluku da stipendira šest, umesto dotadašnjih pet studenata i to: po dvoje studenata sa Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu i dvoje studenata sa Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" iz Zrenjanina.

Kuriozitet jeste da su stipendije ovog Fonda, od početka njegovog rada do danas, isplaćivane bez dana kašnjenja, a u to su se uverili svi mladi ljudi koje je Fond stipendirao i podržao zajedno sa Radio Zrenjaninom i Bibliotekom.