Gradska narodna biblioteka "Žarko Zrenjanin"opredelila se za bavljenje životom i delom Todora Manojlovića na način koji je, zapravo, dugotrajan proces, a ne sporadično promovisanje. Sa tom idejom osnovala je Fond "Todor Manojlović" u Zrenjaninu, 21. juna 1991. godine.

U Odluci o osnivanju navedeni su zadaci koji će u okviru rada Fonda biti ostvareni:

-podsticanjem izučavanja književnog opusa

-objavljivanjem i popularisanjem književnog dela

-prikupljanjem književne ostavštine

-prikupljanjem ličnih predmeta i knjiga iz lične biblioteke

-prikupljanjem izdanja dela Todora Manojlovića

-izradom (sa dopunjavanjem) bibliografije i popisom (sa dopunjavanjem) literature

-organizovanjem književnih sastanaka i stručnih skupova

-priređivanjem izložbi

-podsticanjem snimanja filmskih i drugih emisija

-obeležavanjem mesta i objekata

-dodeljivanjem književnih nagrada

Cilj delovanja Fonda, dakle, jeste trajno prikupljanje književne zaostavštine, pručavanje, objavljivanje, popularisanje dela i čuvanje imena Todora Manojlovića i obezbeđivanje njegovog neprekidnog prisustva u srpskoj kulturi i umetnosti.

Fond dodeljuje godišnju nagradu koja nosi naziv Nagrada Fonda "Todor Manojlović" za moderni umetnički senzibilitet. O nagradi odlučuje Upravni odbor Fonda (koji  čine: predsednica prof. dr Vladislava Gordić-Petković - književna teoretičarka i kritičarka, redovni profesor na Odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Predrag Miki Manojlović, (glumac), mr Boško Milin, (teatrolog, docent na odseku Dramaturgije Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu), Vladimir Arsenijević, (književnik i prevodilac) i Radovan Živankić, (akademski slikar). Ime dobitnika nagrade objavljuje se 17. februara, na dan rođenja Todora Manojlovića. Nagrada se, prema dogovoru sa laureatom, dodeljuje u dogovoreno vreme u baroknoj sali Gradske kuće u Zrenjaninu. 

Nagrada  se sastoji od novčanog iznosa, umetničkog predmeta i pisanog dokumenta, objavljivanja knjige laureata nagrade u okviru izdavačke delatnosti Biblioteke, u posebnoj ediciji Feniks, kao i promovisanja laureata u posebnom broju časopisa "Ulaznica" koji izdaje Biblioteka.

Od 1991. godine, dodeljene su ukupno 22 nagrade laureatma Fonda.

Dvadeset i tri godine aktivnog angažmana i delovanja Fonda „Todor Manojlović“ u okviru Gradske narodne biblioteke „Žarko Zrenjanin“ dalo je vidne rezultate i opravdalo je svoje postojanje. Nagrada Fonda profilisana je u jednu od vodećih nagrada u Srbiji, a realizovan je i veliki broj aktivnosti usmerenih ne samo ka konačnoj reafirmaciji dela Todora Manojlovića, već i u pravcu razvoja i unapređenja književnosti i srpskog jezika.