Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“  Zrenjanin je matična za javne, školske, specijalne i biblioteke u ustanovama, organizacijama i udruženjima na teritorijama opština: Zrenjanin, Žitište, Nova Crnja, Novi Bečej i Sečanj.

Kao matična, Biblioteka je formirala registre svih navedenih tipova biblioteka u Srednjem Banatu, ažurira ih, dopunjava, unosi promene i prati njihov rad. U registre do sada je upisano 97 biblioteka: 5 opštinskih sa 22 ogranka, 63 školske (51 u osnovnim školama i 12 u srednjim), 4 specijalne i 3 u drugim organizacijama;  

Matično odeljenje zrenjaninske biblioteke kontinuirano prati stanje u svim bibliotekama za koje je nadležna u pogledu stručne uređenosti bibliotečke građe prema važećim propisima i standardima, rada sa korisnicima, smeštaja građe, nabavke, revizije i otpisa, statistike, stručnog kadra; pruža stručnu pomoć, ukazuje na propuste i predlaže rešenja, obaveštava bibliotekare o novinama u bibliotečkoj delatnosti, snima stanje i predlaže mere za unapređenje, sistematski radi na edukaciji bibliotekara, pomaže kandidatima za polaganje stručnog i drugih specijalističkih ispita u pripremi, vrši nadzor nad stručnim radom i predlaže mere, redovno održava sastanke aktiva bibliotekara, najbolje bibliotekare predlaže za nagrade, održava edukativne seminare iz oblasti stručnog bibliotečkog posla, sve u cilju dobrog funkcionisanja biblioteka u Srednjem Banatu, stalnog povećanja njihog broja i unapređenja njihovog rada;

Kroz sve pomenute aktivnosti formirana je stabilna bibliotečka mreža u Srednjobanatskom okrugu, gde su bibliotekari organizovani u aktive prema tipu biblioteke u kojoj rade (aktiv direktora opštinskih biblioteka, osnovnoškolskih i srednjoškolskih, specijalnih i aktiv biblioteka u drugim ustanovama i organizacijama i jedan veliki zajednički aktiv svih bibliotekara Srednjeg Banata kao cehovsko udruženje). Sve biblioteke i bibliotekari su upućeni na Matičnu biblioteku kao prvu adresu na koju se pre svih obraćaju za svako pitanje, problem, uputstvo...

Pored biblioteka upisanih u registre za koje je prema Zakonu o bibliotečko-informacionoj delatnosti nadležna zrenjaninska biblioteka, Matično odeljenje odlično sarađuje sa svim ostalim bibliotekama na terenu: sa bibliotekama Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“, Visoke tehničke škole strukovnih strudija, bibliotečkim zbirkama Gerontološkog kluba i Mesne zajednice „Veljko Vlahović“, Međuopštinskom organizacijom slepih i slabovidih...

U toku je akcija u kojoj bibliotekar Matičnog odeljenja u saradnji sa Međuopštinskom organizacijom slepih i slabovidih sprovodi edukaciju učenika trećih i četvrtih razreda osnovnih škola o pravilnom ponašanju prema slepim i slabovidim osobama, kao i edukacija učenika zrenjaninskih škola o građi specijalnih biblioteka i njenoj upotrebi koja se realizuje  kroz saradnju Matičnog odeljenja sa bibliotekarom Narodnog  muzeja Zrenjanin.

Elektronski katalog

Elektronski katalog

Poštovani korisnici, ukoliko imate problema sa pristupom našem elektronskom katalogu molimo vas da pokušate sa Epic browserom ili nekim drugim koji ima sopstveni proksi.