Obeležavanje 70. rođendana Pipi duge čarape

Obeležavanje 70. rođendana Pipi duge čarape

Gostovanje Uglješe Šajtinca u Klubu knjige, knjižari Zrenjaninske biblioteke

Gostovanje Uglješe Šajtinca u Klubu knjige, knjižari Zrenjaninske biblioteke

Knjižara

Knjižara "Klub knjige"

Pesnička štafeta - završna svečanost

Sa završne svečanosti jubilarne 40. Pesničke štafete

45. Pesnička štafeta - 2019.

Kviz Šta znam o bajkama

Kviz Šta znam o bajkama

Kratak istorijat

Tradicija organizovanog čitanja u gradu rezultirala je otvaranjem Velikobečkerečke građanske kasine 1837/38 godine, u čijem sastavu je delovala i biblioteka. Prvi bibliotekar u gradu zvao se Šandor Nikolić.
Dana 10. marta 1861. godine osnovana je Prva srpska čitaonica u Velikom Bečkereku.
Pored ove dve institucije, delovao je jedan broj zanatskih , verskih, školskih društava za čitanje i čitaonica. Školska biblioteka Pijarističke gimnazije imala je izuzetno bogat knjižni fond.
Između dva svetska rata u gradu nije postojala javna bibilioteka, ali veliki broj korisnika imale su biblioteka Gimnazije, biblioteka Sokolskog društva i biblioteka Udruženja “Dositej”.
Nakon oslobođenja, od novembra 1944. započelo je prikupljanje knjiga i umetničkih predmeta, prvenstveno iz napuštanih nemačkih kuća.Tako je osnovana jedinstvena ustanova kulture koju su činili Narodni muzej i biblioteka. Razdvojile su se i kao nezavisne ustanove kulture počele sa radom početkom 1946. godine. Početni fond biblioteke brojao je oko 10.000 publikacija, ne samo knjiga, nego i novina i časopisa.
Do 1962. godine nosila je ime Gradska biblioteka i čitaonica, a potom ustanova dobija ime narodnog heroja Žarka Zrenjanina.
Od 24. januara 1967. godine dodeljena joj je zgrada na Trgu slobode broj 2 gde se i danas nalazi.
Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“ matična je bibliotekama Srednjobanatskog okuga. Gradeći svoj identitet na dugoj tradiciji organizovanog čitanja u gradu, danas biblioteka predstavlja moderan informaciono-dokumentacioni centar, prepoznatljiv i po izdavačkoj delatnosti, knjižari, knjigoveznici i štampariji. Sve u vezi sa knjigom smešteno je pod jednim krovom.

 

 

Elektronski katalog

Elektronski katalog

Poštovani korisnici, ukoliko imate problema sa pristupom našem elektronskom katalogu molimo vas da pokušate sa Epic browserom ili nekim drugim koji ima sopstveni proksi.