Probajte sa stripovima!

U ovom periodu, naša topla preporuka su dela strip autora Nine Bunjevac, Tomaža Lavriča, Wostoka i Grabowskog, Đorđa Milovića, Iztoka Sitara i Mladena Oljače, dela koja daju preciznu sliku naše stvarnosti tokom i posle devedesetih godina, vremena raspada Juoslavije i komunizma u regionu, smelo tretirajući sve probleme koji su "isplivali" u tom periodu (nasilje, droga, gastarbajteri, nezaposlenost...)

 

Nina Bunjevac

HLADNA KAO LED

Kratke priče Nine Bunjavac ovde su sabrane u prvoj knjizi ovog novog autora velikog talenta. Njeno pripovedanje o gasterbajterskom polusvetu, sa melanholičnom junakinjom Zorkom, ispunjeno je uverljivim karakterima, simpatijom i humorom, razočaranjem i beznadjem.

Više podataka o autorki i stripu (uključujući i odlomak) možete naći na internet stranici izdavača.

 

 

Tomaž Lavrič

NOVA VREMENA

Kratke priče iz urbane sredine u Sloveniji, na putu tranzicije od socijalizma prema kapitalizmu, demonstriraju Lavričevo crtačko umeće, kao i sposobnost promatranja života koji ga okružuje. U pričama ima nasilja, bola, tuge i samilosti, ali se pre svega oseća nostalgija za prošlim vremenima. 

Više podataka o autoru i stripu (uključujući i odlomak) možete naći na internet stranici izdavača.

 

 

Mladen Oljača

BAD BOY

Crno-humorne priče ovog majstora četkice i pera, nastale su u teškim trenucima kada se Jugoslavija raspadala u devedesetim godinama prošlog veka. Oljača jeste bio ogorčen, ali je nastavio sa radom i razvijanjem svoga 

Mladen Oljačatalenta, da bi ovim pričama ostvario utehu, kao i humorističku osvetu sudbini koja mu je ukrala mladost. 

Više podataka o autoru i stripu (uključujući i odlomak) možete naći na internet stranici izdavača.

 

 

Wostok i Grabowski

DEVEDESETE

U ovoj knjizi kratkih priča, iz devedesetih godina prošlog veka, autori tragaju za načinom opstanka dok se njihova domovina raspadala moralno i državno. Zagonetnom naracijom i crno-belim slikama snažnog kontrasta, autori su dali različite percepcije sveta oko nih - bajkovite, fantastičke, humoritističke i apsurdne.

Više podataka o autorima i stripu (uključujući i odlomak) možete naći na internet stranici izdavača.  

 

 

Iztok Sitar

DNEVNIK ANE TANK

Sitarova priča o Ani Tank je uverljiva životna priča o devojci koja je postala zavisnik od heroina. Ova tužna priča uznemirava našu savest kako svojim oštrim crtežom tako i ogoljenom istinom o roditeljima koji nemaju vremena i interesovanja da razumeju svoju decu.

Više podataka o autoru i stripu (uključujući i odlomak) možete naći na internet stranici izdavača.