Obeležavanje 70. rođendana Pipi duge čarape

Obeležavanje 70. rođendana Pipi duge čarape

Pesnička štafeta - završna svečanost

Sa završne svečanosti jubilarne 40. Pesničke štafete

45. Pesnička štafeta - 2019.

Gostovanje Uglješe Šajtinca u Klubu knjige, knjižari Zrenjaninske biblioteke

Gostovanje Uglješe Šajtinca u Klubu knjige, knjižari Zrenjaninske biblioteke

Kviz Šta znam o bajkama

Kviz Šta znam o bajkama

Knjižara

Knjižara "Klub knjige"

Kratak istorijat

Kako je sve počelo?

Sredinom devetnaestog veka (1838-1839) potreba za knjigom i čitanjem rezultirala je stvaranjem zanatskih i verskih biblioteka, kao i srpskih, mađarskih, nemačkih i drugih čitaonica, građanskih i školskih društava za čitanje, železničkih i drugih bibliotečkih društava. 

Dana 10. marta 1861. godine osnovana je Prva srpska čitaonica u Velikom Bečkereku. Preko ovih društava razvijalo se bibliotekarstvo u gradu, tako da je između dva svetska rata radila praktično gradska biblioteka, čiji je skoro kompletan fond izgoreo za vreme okupacije 1941. godine kada je nemačka uprava spalila biblioteku. 

Od spasenih ostataka, dobrovoljnih priloga i poklona, novembra 1944. godine formirana je današnja gradska narodna biblioteka kojoj je dato ime narodnog heroja iz ovog grada – Žarka Zrenjanina. 

Najpre je biblioteka  bila u zajednici sa Narodnim muzejem. Postojala je namera da ove ustanove budu sabirne stanice za prikupljanje raznih predmeta od umetničke i istorijske vrednosti, samim tim i bibliotečke građe. Početni fond biblioteke, za kratko vreme, narastao je na 10.000 knjiga.

U potrazi za smeštajem koji će odgovarati potrebama bibliotečke delatnosti, Biblioteka je bila smeštena i prostorijama današnjeg hotela Vojvodina, potom u Subotićevoj ulici br.3, da bi 1967. bila preseljena je na Trg slobode 2, u zgradu u kojoj se nalazi i danas, a koja je izgrađena 1882. godine.

 

 

Elektronski katalog

Elektronski katalog

Poštovani korisnici, ukoliko imate problema sa pristupom našem elektronskom katalogu molimo vas da pokušate sa Epic browserom ili nekim drugim koji ima sopstveni proksi.