Cart

ponedeljak, 30 april 2018
Radionice Isključi nasilje! 2018

U Gradskoj narodnoj biblioteci „Žarko Zrenjanin“ održane su radionice o vršnjačkom/digitalnom nasilju pod nazivom ISKLJUČI NASILJE! Off&On Line bonton. Radionica je posvećena prevenciji vršnjačkog nasilja, posebno digitalnog, kao i bezbednosti dece na internetu, opasnostima koje mogu da se pojave na internetu, ali se tokom radionice radilo i na afirmaciji pozitivnih strana interneta, razgovaralo se o korisnoj upotrebi interneta i načinima na koji deca mogu prepoznati korisne i bezbedne sadržaje.
U radionicama je učestvovalo 13 razreda zrenjaninskih osnovnih škola, preko tri stotine dece uzrasta od 9 i 10 godina. Sa decom smo zajedno pravili plakate sa izvučenim osnovnim porukama radionice i na kraju im dodelili diplomice malih edukatora. Deca će ono što su naučila u Biblioteci preneti vršnjacima u svojim školama i na taj način nastaviti da rade na suočavanju sa problemima vršnjačkog nasilja, kao i na prevenciji istog.
Iako je tema ozbiljna i važna, o njoj smo se trudili da razgovaramo na deci zanimljiv način i kroz razne radioničarske aktivnosti i igre, od diskusije do ocenjivanja bibliotekara koji su vodili radionice, a to su Tanja Ćirić i Vladimir Tot. Dragoceno je bilo čuti od najmlađih kakva su njihova iskustva u vezi sa problemom vršnjačkog nasilja, i zaključili smo da je i sa ovom temom potrebno početi raditi sa najmlađim uzrastom jer su se gotovo svi već susreli sa nekim oblikom nasilja.

Images: 54
Radionice Isključi nasilje! 2018